VA Optimatelta saat seuraavat talotekniikka-alan palvelut:

Talotekniikan asiantuntija- ja valvontapalvelut kiinteistöjen omistajille, käyttäjille ja rakennuttajille

•  Osallistuminen suunnitteluvaiheeseen rakennuttajan edustajana

•  Urakoiden kilpailutukset ja vertailut

•  Urakkasopimusaineiston laadinta

•  Suunnitelman mukaisen toteutuksen sekä teknisen toteutuksen laadun valvonta

Suunnittelu

•  Sähkösuunnittelu

•  Työkuvasuunnittelu

    >   Piirikaaviot ja numeroidut keskuskaaviot
    >   Numeroidut tasopiirustukset

Asiantuntijapalvelut

•  Paikantamiskaaviot ja loppudokumentit sekä viranomaistarkastukset

Muut palvelut
•  Valaistusratkaisujen tekniset ja taloudelliset vertailut

•  Valaistuksen energiansäästöratkaisut

•  Valaistusprojektit